Jingjing Wang

Assistant Professor, Department of Economics
E-mail: 
Biography 

Dr. Jingjing Wang is an Assistant Professor with the Department of Economics.

Research Interests 

Dr. Jingjing Wang is an Assistant Professor with the Department of Economics.